Kategorier
Att välja

Novemberutmaning: Utforska din egen valprocess och kom till skott med att välja! del 3

Din utmaning för första veckan: Välj en valsituation i ditt liv och identifiera de olika alternativen.

Din utmaning för andra veckan:  Utvärdera alternativen med hjälp av rationella metoder.

Din utmaning för tredje veckan: Utvärdera alternativen med hjälp av intuitiva metoder.

Din utmaning för fjärde veckan:  Fatta ett beslut att välja ett av alternativen och välja bort de övriga!

Inför varje vecka föreslår jag några resurser och metoder för att utföra veckans uppgift och i kommentarerna här på bloggsidan är alla välkomna att dela ytterligare resurser, metoder, tankar och erfarenheter som vi använder för att hjälpa oss att komma vidare i valprocessen. På så sätt kan vi tillsammans bygga upp en resursbank att hämta hjälp ur i kniviga valsituationer.

Din utmaning för tredje veckan: Utvärdera alternativen med hjälp av intuitiva metoder.

Ju snabbare vi behöver fatta ett beslut, desto mer förlitar vi oss på vår intuition. Vad är intuition egentligen? Inget mystiskt hokus pokus. Men inte heller reducerbart till rationellt tänkande.

En schackmästare som intuitivt och utan att behöva tänka efter vet vilket drag som är i det rätta i en pågående schackmatch är ingen trollkarl utan en väldigt erfaren schackspelare. Han eller hon ser inte längre de enskilda pjäserna eller behöver tänka igenom alla de olika enskilda drag som kan göras i en viss situation, utan hen ser hela brädet som ett enda mönster som hen känner igen efter att ha spelat tusentals matcher och vet därför intuitivt vilket drag som är det bästa i just denna situation.

En kirurg i världsklass sade en gång att en kirurg som inte opererar utifrån sin intuition är en dålig kirurg. Kunskapen och erfarenheterna ska sitta i fingerspetsarna och läkaren måste kunna veta på en bråkdels sekund vad hen ska göra i en kritisk situation, utan att behöva tänka efter och väga olika alternativ mot varandra.

Vi behöver inte vara världsmästare för att dra nytta av vår intuitiva kunskap om vår omgivning. Vi kan lära oss att lyssna på vår magkänsla och öva upp vår förmåga att ta till oss och lita på vad den säger.

Vår fantastiska hjärna

Vår hjärna är fantastisk och låter oss inhämta information från alla våra sinnen och på en detaljnivå som inte ens behöver passera vår frontallob, centrum för vårt rationella tänkande, utan går direkt till andra delar i hjärnan där känslor uppkommer och vi känner igen mönster sedan tidigare.

Vi kanske till exempel undermedvetet uppfattar små små muskelrörelser i minspelet hos en människa vi samtalar med, signaler vi känner igen från andra erfarenheter av människor som sedan har visat sig vara oärliga och utan att kunna förklara varför, får vi en magkänsla att vi inte ska lita på personen i fråga.

Sådana magkänslor ger oss kunskap som vi inte annars skulle ha tillgång till och i valet och kvalet mellan olika handlingsalternativ kan det vara bra att inte bara rationellt analysera situationen och alternativen, utan att stanna upp och känna efter och lyssna inåt till vad intuitionen – vår samlade outtalade livserfarenhet – säger.

Faror med intuitionen

Samtidigt kan intuitionen helt utan stöd av rationellt tänkande leda oss helt fel. Vi har trots allt begränsade erfarenheter och kan därför gå miste om intressanta alternativ. Våra känslor kan vara präglade av förutfattade meningar och vi kan ha en förkärlek för att hålla oss till välkända trygga mönster.

komplementerande metoder

En rationell beslutsmodell och en intuitiv beslutsprocess tycks komplettera varandra väl. Så, se framför dig de olika alternativen som du förra veckan har vägt och viktat emot varandra och lyssna inåt till vad din magkänsla säger dig. Känns något av alternativen olustigt, eller ger kanske något av alternativen dig en känsla av stort lugn? Hur känns det att prata om alternativen – bär det emot i något fall? Drömmer du om dem? Påminner de dig om något?

Här är en artikel att läsa för den som är mer intresserad av intuitionens roll i beslutfattande: https://www.decision-making-solutions.com/intuitive_decision_making.html

Vad har du för erfarenheter, idéer och förslag för att kunna öva upp och tillämpa intuitionen i en beslutssituation?

Dela eller gilla detta innehåll:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *