Kategorier
Att välja

Novemberutmaning: Utforska din egen valprocess och kom till skott med att välja: Del 4

Kombinera rationella beslutsmetoder med att lyssna till magkänslan är det bästa. Sociala beslut, slå med tärning eller armstyrka är lite mer udda metoder.

Dela eller gilla detta innehåll:

Din utmaning för första veckan: Välj en valsituation i ditt liv och identifiera de olika alternativen.

Din utmaning för andra veckan:  Utvärdera alternativen med hjälp av rationella metoder.

Din utmaning för tredje veckan: Utvärdera alternativen med hjälp av intuitiva metoder.

Din utmaning för fjärde veckan:  Fatta ett beslut att välja ett av alternativen och välja bort de övriga!

Inför varje vecka föreslår jag några resurser och metoder för att utföra veckans uppgift och i kommentarerna här på bloggsidan är alla välkomna att dela ytterligare resurser, metoder, tankar och erfarenheter som vi använder för att hjälpa oss att komma vidare i valprocessen. På så sätt kan vi tillsammans bygga upp en resursbank att hämta hjälp ur i kniviga valsituationer.

Huvud och mage hänger ihop

Det känns som att vi i de flesta beslut i praktiken kombinerar magkänsla och rationella metoder. Om allt känns likvärdigt efter att ha vägt och viktat olika alternativ mot varandra, kanske det får bli känslan som får avgöra. Eller om jag från början känner mig starkt dragen till något visst alternativ kanske jag gör en rationell analys för att inte riskera att ryckas med utan någon faktaförankring. Att bli medveten om sina styrkor och svagheter är ett första steg i att få en mer all-round-bearbetning av sina beslutsprocesser. Och att ha med såväl hjärna som hjärta i sitt beslutsfattande.

Att låta tärningen eller FB-grupper fatta besluten

Jag tänkte under utmaningens sista vecka nämna några mer ovanliga beslutsmetoder. Kasta krona och klave eller slå en tärning för att fatta ett beslut kanske många av oss har gjort vid något tillfälle, när alla andra utvägar är uttömda. I den bästa av världar kan detta fungera genom att jag gör mig uppmärksam på mina reaktioner på slumpens val. Om tärningens beslut känns som en lättnad, så blir det en bekräftelse på att beslutet är i samklang med min magkänsla. Och om tärningens beslut inte känns bra, om jag vill rulla den igen för att få ett bättre resultat, så ger också det en fingervisning om vad jag egentligen vill.

Ett annat sätt att få hjälp med att fatta beslut är att fråga andra till råds. Detta vara svårt om jag inte gillar råden men inte vill såra rådgivaren eller om folk ger motstridiga råd, ja, listan kan bli lång. Numera finns det facebookgrupper med tusentals medlemmar som har till sin enda uppgift att fatta beslut åt gruppens medlemmar. Man postar sin fråga och så röstar folk om vilket beslut de föredrar. På så sätt kan man hitta socialt stöd och råd utan att känna sig personligt uppbunden.

Ta beslut genom armstyrka?

Intuitionen är ju tätt sammankopplad med kroppen. Jag vill nämna en beslutsmetod som bygger på våra rent kroppsliga sensationer. Du behöver en partner för den här övningen. Börja med att du håller upp ena armen i luften och håller emot så mycket du kan när din partner försöker dra ner den. Låt sedan partnern ställa några enkla ja/nej-frågor , t ex ”Heter du Erica?” och när du svarar på frågan ska hen försöka dra ner din arm. Om ditt svar är falskt kommer din armstyrka att försvagas, medan om svaret är sant så har du lättare att hålla emot. När ni har testat att detta fungerar, låt din partner ställa beslutsfrågorna: ”Vill du välja alternativ A?”, ”Vill du välja alternativ B?” etc. Du svarar efter bästa förmåga medan partnern försöker dra ner din arm och du försöker hålla emot. Notera när du är som starkast och när du är som svagast. Detta är de bästa respektive sämsta beslutsalternativen. Fråga mig inte varför eller om detta fungerar som en tillförlitlig metod. Men testa gärna och berätta hur det gick!

Har du valt?

Hur gick det, har du fattat ett beslut i den fråga som du bestämde dig för under den första av utmaningens fyra veckor? Känner du dig nöjd med processen? Dela gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarerna!

Person on a high cliff
Dela eller gilla detta innehåll:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *