Kurser

Det finns naturligtvis näst intill oändligt många skrivarkurser på alla nivåer och jag kommer inte att göra anspråk på att på minsta vis vara uttömmande i vad jag på denna sida väljer att ta upp för kurser. Med detta sagt är det min ambition att med tiden bli alltmer heltäckande. Men inledningsvis blir det mest axplock av kurser och utbildningar.

Frågan är bara hur det hela ska organiseras …

Nivåer/arrangörer: Universitet, folkhögskola, studieförbund, privata coacher/författare

Genomförande: Rena on-line-kurser, rena klassrumskurser, hybridformer med on-line-plattform och vissa fysiska träffar

Tidsåtgång: Heltid, halvtid, kvartstid, valfri tid, med dead-lines/utan dead-lines.

Språk: Svenska, engelska.

Ambitionsnivåer: hobby, proffs.

Innehåll: allmänt kreativt skrivande, specifika saker som karaktär, plot, grammatik, revisionsarbete, marknadsföring, etc.

Personliga rekommendationer: från mig eller andra personer jag litar på.

Kurser jag själv har gått och kan rekommendera

Coursera Creative Writing Specialization, Wesleyan University

Coursera samlar tusentals onlinekurser från universitet runt om i världen. Creative Writing Specialization består av fem delkurser: The Craft of Plot, The Craft of Character, The Craft of Setting and Description, The Craft of Style, samt en avslutande Capstone. Your Story där man skriver en längre text (de fyra första kan även tas enskilt och oberoende av varandra).

De fyra första kurserna kan du gå gratis. Vill du få ett certifikat på genomgången kurs och/eller ta den avslutande delkursen får du dock betala ca $49 per delkurs.

För mer information, se: Creative Writing Specialization

Utvärdering: Korta informativa videoföreläsningar och inspelade samtal med etablerade författare kombinerat med kreativa övningar där kursdeltagarna kommenterar varandras texter gör att man kan få väldigt mycket ut av kursen om man lägger ner arbete på övningarna. Det enda som kan avskräcka är att kursen ges på engelska, vilket innebär att man förväntas skicka in sina texter skrivna på engelska. Man kan naturligtvis gå kursen utan att skicka in några övningar och bara lyssna på föreläsningarna och läsa materialet. Men om man gör det rekommenderar jag att man ändå gör övningarna för sig själv, på svenska, för utan att tillämpa det teoretiska innehållet blir behållningen inte så stor.

Write your first novel, Michigan University

Courserakursen Write your first novel är en onlinekurs som ges på engelska och är gratis. Den är lite annorlunda än de flesta universitetskurser i det att den inte ger några teoretiska föreläsningar om hur man ska skriva, bara korta inspirerande tillrop att börja och fortsätta skriva.

För mer information, se: Write your first novel

Fördelen med kursen är att den förser deltagarna med konkreta deadlines då man varje vecka förväntas skicka in en text på 2500 ord som är en del i ett pågående romanprojekt. Varje vecka förväntas man också ge konstruktiv feedback till fem andra kursdeltagare. Det är alltså en hel del att både skriva och läsa och kommentera. Men genom att ge feedback lär man sig mycket, och pressen att producera sina 500 ord om dagen ger med tiden en stor mängd text.

Nackdelarna med kursen skulle kunna vara att den kräver att skribenten vet vad hen gör, eftersom den inte ger några som helst riktlinjer om hur en roman kan struktureras. Den enda förhållningsregeln är att en roman måste ha en början, en mitt och ett slut, och detsamma gäller för varje kapitel …

Writing for Young Readers – Opening the Treasure Chest

En Courserakurs om att skriva för barn. Kursen kostar ingenting om man inte vill ha ett certifikat. Många bra föreläsningar och övningar som man ska skicka in och man förväntas även kommentera andra kursdeltagares texter.

För mer information, se: Writing for Young Readers.

Dela eller gilla detta innehåll: