Skrivgrupper

På Facebook finns både öppna och slutna grupper för den som skriver. Här är några av dem. Kanske hittar du någon som passar dig?

Författare på Facebook – en grupp för oss som älskar att skriva

Gruppen är en sammanslutning för författare som skriver och/eller redan har publicerade verk, men också för andra som i vidaste bemärkelse arbetar med ord – alltså är bland andra också lektörer, redaktörer, formgivare och förläggare varmt välkomna.

Syftet är att sammanföra människor med liknande intresse och som vill lära känna och stötta varandra på olika sätt, till exempel genom att bolla idéer, träffas och diskutera allt från att komma igång med en text, till utgivning och förlagsrelationer.

Det är tillåtet att länka till egen, skrivrelaterad blogg, göra reklam för sina böcker eller produkter som är relaterade till skrivande och bokutgivning – allt inom rimliga gränser.
Gruppen präglas av yttrandefrihet, ett öppet, sansat debattklimat samt generositet och respekt medlemmarna emellan. I gruppen håller vi oss inom lagens råmärken och vi accepterar inte personangrepp, indirekta eller direkta politiska eller religiösa inlägg och/eller propaganda liknande karaktär.

Gruppens moderatorer har full frihet att – var och en eller tillsammans – bedöma lämpligheten i inlägg och hos medlemmar, samt att fatta beslut om att ta bort inlägg eller utesluta medlemmar. Detta kanske omedelbart, utan förvarning och utan motivering.

Medlem kan varnas, stängas av tillfälligt eller uteslutas på grund av inlägg och kommentarer som moderatorn anser bryter mot gruppens regler. Om det tycks uppenbart att en medlem tagit sig in i gruppen för att provocera eller angripa andra medlemmar, kan denne uteslutas omedelbart, utan förvarning och utan motivering.

Vi vill att medlemmarna i gruppen använder sitt riktiga namn och har en profilbild. Syftet med detta är att vi inte vill ha anonyma medlemmar i gruppen, personer som gömmer sig bakom en pseudonym.

Vi som skriver noveller – För oss som skriver, trycker och läser noveller, oavsett genre!

Bokhörnan

Sidans skapare skriver så här: Jag har tänkt mig att sidan ”Bästa bokhörnan” ska bli en sida där du fritt kan lägga upp videoklipp, bilder, och texter om din bok och ur den, helt enkelt göra reklam för din bok. Jag gillar flöde och tycker här ska finnas plats för diskussioner om alla möjliga böcker. Helst positiva hintar om boken du presenterar vare sig det är din egen bok, en författarväns eller en bok av en författare som är värd att läsas. Alla är välkomna att dela med sig av information och reklam om böcker, så väl sina egna som andras. Du kan fritt bjuda in vänner som är bokintresserade, flitiga läsare, recensenter och bokälskare av alla slag. Hoppas gruppen blir stor!
Här diskuterar vi på ett vuxet sätt saker som är av intresse för gruppens medlemmar. Enkla regler som gynnar alla!
Mobbning, angrepp på person, företag eller näringar och liknande accepteras inte. Likaså rasism och politiska diskussioner tillåts inte. Här är vi vänliga mot varandra!
En ny regel som har tillkommit är att, händelser och aktiviteter som är fästa efter dit nålade inlägg ska få finnas kvar en vecka, då vi måste ge alla chansen att få synas högt uppe på denna plats.

Skriv – öppen grupp

Välkommen till ”Skriv! Öppen grupp”! En öppen gemenskap (i en sluten facebookgrupp) för dig som skriver och vill hänga med andra som skriver.

”Skriv! Öppen grupp” är en systergrupp på Facebook till ”Skriv! – en skrivarfamilj” som är ett medlemsprogram där du, som betalande medlem, får får kollegialt stöd och stöd av skrivcoach varje vecka. Vi har också en egen Facebookgrupp ”Skriv! För medlemmar” som endast är för medlemmar att dela med varandra.

”Skriv! Öppen grupp” är en öppen gemenskap i en sluten Facebookgrupp fri att använda hur man vill så länge man följer våra spelregler för allas trivsel och trygghet.
– Uppbyggande och trevlig ton.
– Det som diskuteras här, stannar här.
– Ingen reklam annat än för att glatt berätta för varandra om våra skrivframgångar som t ex böcker eller annat.

Författare i södra Sverige

Denna gruppen är för Skribenter författare publicerade som opublicerade i Skåne, Halland, Småland, Blekinge, Öland, Gotland Östergötland och Västergötland för att kunna utbyta erfarenheter och ha skrivarträffar av olika slag. Att skriva kan vara ensamt då kan det alltid vara trevligt att gå på skrivarträffar eller andra former av möten för att kunna ge varandra inspiration.

Marknadsföring för författare

Gruppen för dig som vill utbyta tankar om marknadsföring för författare. Här delar vi med oss av tips och diskuterar olika sätt angående hur vi kan marknadsföra oss. Gruppens syfte är att medlemmarna ska dela med sig av sina erfarenheter av marknadsföring och att stärka oss som profil.

Reklam för produkter och tjänster är inte tillåten, men det är tillåtet att efterlysa hjälp, eller erbjuda hjälp, om man har den efterfrågade kompetensen. Rena reklaminlägg plockas bort och upprepade övertramp riskerar medlemmen att uteslutas.

Bästa e-boken

Sidans skapare skriver så här: Jag har tänkt mig att sidan ”Bästa e-boken” ska bli en sida där du fritt kan lägga upp videoklipp, bilder, och texter om din e-bok och ur den, helt enkelt göra reklam för din e-bok. Jag gillar flöde och tycker här ska finnas plats för diskussioner om alla möjliga e-böcker.
På den här sidan diskuterar vi e-böcker. Både marknadsföring men också tips om nyinkomna e-böcker. Allt fler väljer e-böcker, därför tänkte vi att denna sidan behövs. Marknadsföring och reklam för e-böcker är tillåten.
Du kan fritt bjuda in vänner som är bokintresserade, flitiga läsare av e-böcker, recensenter och bokälskare av alla slag. Hoppas gruppen blir stor!
Här diskuterar vi på ett vuxet sätt saker som är av intresse för gruppens medlemmar. Enkla regler som gynnar alla!
Mobbning, angrepp på person, företag eller näringar och liknande accepteras inte. Likaså rasism och politiska diskussioner tillåts inte. Här är vi vänliga mot varandra!

Dela eller gilla detta innehåll: